ลูกค้าสามารถเลือกใช้สนามบินขึ้นลงร่วมกับสนามบินดอนเมืองได้

ลูกค้าสามารถเลือกใช้สนามบินขึ้นลงร่วมกับสนามบินดอนเมืองได้และใช้ Terminal ส่วนตัว & vip lounge ที่ดอนเมือง ร่วมกับ mjet

Back to Top