รถรับส่งสนามบิน-โรงแรมที่พัก

รถรับส่งสนามบินพร้อมคนขับ rolls royce silver shadow 2 

สนามบิน (สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง) เข้าที่พักในเขต กรุงเทพ-ปริมณฑณ  ราคา 13,700 บาท

สนามบิน (สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง) เข้าที่พักในเขต พัทยา  ราคา 25,700 บาท

สนามบิน (สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง) เข้าที่พักในเขต หัวหิน  ราคา 30,000 บาท

เช่าเหมารายวัน 10 ชั่วโมง/วัน พร้อมคนขับ ราคา 53,500 บาท

Back to Top
Back to Top