เรา ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมของเรา

มั่นใจกับมาตรฐานความปลอดภัยทั้งของบุคลากรนักบินและครูการบินของเรา ประสบการณ์การบินกว่า 20 ปี บนเส้นทางนักบินมืออาชีพ คือส่วนสำคัญที่จะมอบความมั่นใจในการเดินทางสูงสุดให้กับท่าน นักบินของเราได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานขั้นสูง จากศูนย์ฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ จากทั่วโลก อีกทั้งยังมากด้วยประสบการณ์ ชั่วโมงบิน ในเส้นทางบิน สภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ทั่วประเทศไทย เป็นอย่างดีเยี่ยม ท่านจึงมั่นใจได้กับบุคลากรคุณภาพของเรา

Back to Top